» » » Огляд методичних кабінетів навчальних закладів

Огляд методичних кабінетів навчальних закладів

Автор: admin 12-11-2014, 15:18
ВОЛОДАРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ
НАКАЗ
10.10.2014                           №196
смт.Володарка
 
Про проведення районного огляду 
методичних кабінетів навчальних закладів
Володарського району 
      На виконання наказу департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 07.10.2014 №279  «Про проведення обласного огляду 
методичних кабінетів навчальних закладів та закладів освіти обласної комунальної власності», з метою вдосконалення науково-методичної роботи з педагогічними кадрами та підвищення її ролі у розвитку професійної компетентності педагогічних працівників
 
НАКАЗУЮ:
 
1.       Провести районний огляд методичних кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів  (далі – огляд).
2.  Затвердити:
 
2.1.          порядок проведення І (районного) туру огляду (додаток 1);
 
2.2.          склад організаційного комітету та журі І (районного) туру огляду (додаток 2);
 
3.            Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів подати матеріали для участі у І (районному) турі огляду на паперових та електронних носіях  до 10 січня 2015 року.
 
4.            Районному методичному кабінету відділу освіти (Гончарук А.М.):
 
4.1.         забезпечити організаційний та науково-методичний супровід проведення  І (районного) туру огляду;
     4.2. провести І (районний) тур огляду у жовтні - січні 2015 року в два етапи:
перший етап (аналіз документів, визначення учасників другого етапу) – на базі районного методичного кабінету); другий етап (вивчення й експертне оцінювання діяльності методичних кабінетів) – на базі загальноосвітніх навчальних закладів району, які стануть його учасниками;
 4.3. підбити підсумки І (районного) туру огляду до 15 січня 2015 року;
         4.4. подати матеріали для участі у ІІ (обласному) турі огляду на паперових та електронних носіях Київському обласному інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів до 20 лютого 2015 року.
4.5. оприлюднити результати огляду на сайтах відділу освіти та районного методичного кабінету.
 
5.            Відзначити переможців і лауреатів І (районного) туру огляду грамотами, дипломами та подяками у межах виділених бюджетних асигнувань.
 
6.            Контроль за виконанням наказу покласти на завідуючу районним методичним кабінетом відділу освіти Гончарук А.М.
 
 
 
 
Начальник відділу освіти                                                        Н.К.Мазуренко
 
    
   
Додаток 1
до наказу відділу освіти
_________ 2014  № ____
 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ
І (районного) туру огляду методичних кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів
 
Районний огляд методичних кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів  (далі – огляд) є відкритим для загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності і проводиться на добровільних засадах з метою:
 
–              удосконалення науково-методичної роботи з педагогічними кадрами загальноосвітніх навчальних закладів;
–              підвищення  ролі науково-методичної роботи у розвитку професійної компетентності педагогічних працівників, активізації їх творчого потенціалу;
–              поширення передового педагогічного досвіду та інноваційних   технологій роботи з педагогічними працівниками навчальних закладів району  в міжкурсовий період;
–              поліпшення матеріально-технічного та навчально-методичного забезпечення методичних кабінетів навчальних закладів району.
 
Завдання огляду:
–       вивчення стану реалізації завдань методичних кабінетів з педагогічними кадрами, визначених Положенням про методичний кабінет середнього закладу освіти;
–       виявлення інноваційних моделей та організаційних структур управління науково-методичною роботою в умовах навчального закладу;
–       пошук і популяризація сучасних ефективних методів і форм організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами, в тому числі з використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій;
–       пропагування  досвіду  співпраці методичних кабінетів навчальних закладів з провідними науковими закладами, громадськими організаціями, іншими установами з питань підвищення кваліфікації педагогічних кадрів та  вдосконалення науково-методичного, навчально-методичного і матеріально-технічного забезпечення;
–       оновлення інформаційно-ресурсного банку даних перспективного досвіду роботи кращих методичних кабінетів навчальних закладів, методичних напрацювань, зорієнтованих на розвиток професійної компетентності педагогічних працівників;
–         виявлення та підтримка креативних і талановитих керівників методичних кабінетів навчальних закладів;
–         привернення  уваги  органів  виконавчої  влади, науковців, громадськості
до питань підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;
–         узагальнення та презентація перспективного досвіду функціонування методичних кабінетів навчальних закладів.
 
  Огляд проводиться із 24  жовтня  2014 року по 17 квітня 2015 року в два тури:
І тур (районний) : із  24 жовтня 2014 року по 15 січня  2015 року;
ІІ тур (обласний): із 23 лютого по 17 квітня 2015 року.
У І (районному) турі огляду на добровільних засадах беруть участь методичні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів району.
          У ІІ (обласному) турі беруть участь переможці районного огляду за поданням  відділу  освіти.
Кожен тур огляду проводиться в два етапи:
–       перший етап І (районного) туру: підготовка та подання методичними кабінетами навчальних закладів до районного оргкомітету заявки з відповідними матеріалами для участі в огляді – жовтень - грудень 2014 року;
–        другий етап  І (районного) туру: розгляд поданих матеріалів членами журі районного огляду, визначення його переможців та  лауреатів – січень  2015 року;
–       подання відповідних матеріалів претендента на участь у обласному огляді до обласного оргкомітету – до 20 лютого 2015 року.
–       Перший етап ІІ (обласного) туру (заочний): вивчення та оцінювання надісланих матеріалів членами журі обласного огляду та визначення п’яти  кращих у номінації – березень 2015 року;
–       другий    етап    ІІ    (обласного)    туру    (очний):  вивчення   й   експертне
оцінювання  членами  журі  обласного  огляду  діяльності  п’яти  методичних кабінетів навчальних закладів та визначення  серед  них  переможця  і лауреатів у номінації – квітень-травень 2015 року.
 
Керівництво оглядом здійснюють районний та обласний оргкомітети, на які покладається відповідальність за його організацію та підведення підсумків.
Переможців і лауреатів огляду визначає журі. Склади районних журі огляду затверджується наказом відділу освіти районної державної адміністрації відділу освіти; обласного журі – наказом департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.
Переможцем огляду вважається учасник, який набрав за результатами І (районного) туру огляду найбільшу кількість балів. Лауреатами огляду вважаються учасники, які за результатами І  (районного) туру Конкурсу ввійшли до п’ятірки найкращих.
Переможці й лауреати І (районного) туру огляду нагороджуються грамотами й дипломами, учасники – подяками відділу освіти Володарської районної  державної адміністрації.
Переможцем огляду вважається учасник, який набрав за результатами ІІ (обласного) туру огляду найбільшу кількість балів. Лауреатами огляду вважаються учасники, які за результатами ІІ (обласного) туру Конкурсу ввійшли до п’ятірки найкращих.
Переможці й лауреати ІІ (обласного) туру огляду нагороджуються грамотами й дипломами, учасники – подяками департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.
 
    Перелік матеріалів, що надсилаються на І (районний) та ІІ (обласний) тур огляду
 
1.     Заява учасника на ім’я голови організаційного комітету І (районного) та ІІ (обласного) туру огляду.
2.     Лист-подання навчального закладу (відділу освіти районної державної адміністрації) бланку за підписом керівника. Обсяг листа до однієї друкованої сторінки.
3.     Висновок (до 2 сторінок) методичної ради ( районного методичного кабінету),  про стан і результативність науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в навчальному закладі.
4.     Обґрунтування моделі науково-методичної роботи в навчальному закладі  (теоретичні та практичні основи проектування науково-методичної роботи в навчальному закладі, концепція науково-методичної роботи, програма розвитку професійної компетентності педагогічних працівників, організаційна  структура управління науково-методичною роботою, результативність науково-методичної роботи). Обсяг – до 5 сторінок.
5.     Паспорт  методичного кабінету навчального закладу.
6.     В електронному варіанті подаються:
–       плани науково-методичної роботи з педагогічними кадрами навчального закладу  (перспективний і річний план роботи методичного кабінету та додатки до нього: циклограми, схеми, діаграми, які детально висвітлюють діяльність методкабінету; плани роботи методичних об’єднань, творчих груп, навчально-методичних кафедр, майстер-класів тощо – за один навчальний рік);
–       матеріали моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів, результативності діяльності педагогічних працівників навчального закладу  та ефективності роботи вчителів-методистів; 
–       бібліографія друкованої продукції та публікацій педагогічних працівників навчального закладу у педагогічний пресі;
–       анотований каталог перспективного педагогічного досвіду, оформленого у методкабінеті та схваленого методичною радою відповідного рівня, матеріали роботи вчителів-методистів;
–       фото- та відеоматеріали. Фотографії подаються в електронному варіанті без зменшення розміру.
 
За погодженням з авторами кращі матеріали огляду можуть бути подані до публікації у збірниках, педагогічних виданнях, організації виставок перспективного педагогічного досвіду.
 
Вимоги до матеріалів, що надсилаються на огляд
 
Матеріали, що подаються на огляд, повинні розкрити:
–         якість та ефективність науково-методичної роботи з педагогічними кадрами;
–         відповідність організаційної структури науково-методичної роботи особливостям навчального закладу;
–         доцільність та відповідність змісту, методів і форм науково-методичної роботи з педагогічними працівниками рівню їхньої професійної компетентності та педагогічної майстерності, потребам, запитам та інтересам;
–         перспективи розвитку науково-методичної роботи в навчальному закладі;
–         особливості організації й проведення дослідно-експериментальної роботи та реалізації інноваційних проектів (упровадження сучасних методик, технологій навчання і виховання, модернізацію змісту, методів і форм роботи з педагогічними кадрами, апробацію навчально-методичної літератури тощо);
–         систему виявлення, узагальнення та впровадження в практику перспективного педагогічного досвіду;
–         технологію розроблення та впровадження ефективних засобів розвитку творчої ініціативи та мотивації педагогічних працівників, залучення їх до активної участі в науково-методичній роботі та конкурсах професійної майстерності;
–         співпрацю навчального закладу з районним методичним кабінетом,  науковими установами, вищими навчальними закладами, громадськими організаціями щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
–         систему та результативність роботи з обдарованою учнівською молоддю, учнями з особливими потребами та учнями з девіантною поведінкою;
–          систему та результативність роботи вчителів-методистів.
 
Конкурсні матеріали надсилаються до районного оргкомітету до  10 січня 2015 року у друкованому (формат – А 4, інтервал – 1,5, кегль 14) та електронному варіантах (у текстовому редакторі Word). 
 
        Начальник відділу освіти                                        Н.К.Мазуренко
 
Додаток 2 
до наказу відділу освіти
_________ 2014  № ____
 
Склад організаційного комітету та журі
І (районного) туру огляду методичних кабінетів навчальних закладів
 
Мазуренко Наталія Костянтинівна освіти - голова організаційного комітету та журі, начальник відділу освіти.
Радько Лариса Анатоліївна - відповідальний секретар,  методист районного методичного кабінету  відділу освіти.
 
Члени оргкомітету та журі:
 
Василенко Світлана Станіславівна – методист районного методичного кабінету  відділу освіти.
Ганжалава Лариса Євгенівна –методист районного методичного кабінету .
Гончарук  Алла Миколаївна  –  завідуюча районним методичним кабінетом відділу.
Климович Тетяна Костянтинівна - методист районного методичного кабінету  відділу освіти. шаблоны для dleскачать фильмы

Коментарі до статті:

Шановний відвідувач, Ви зашли на сайт як незареєстрований користувач
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або зайти на сайт під своїм логіном

Зареєструватись

Новини osvita.ua

Підсумки тижня в освіті: головні події

Пропонуємо перелік найбільш значних подій тижня, що відбулися в українській освіті
22 вересня 2023 19:01

П'ятикласники в 11 регіонах не отримали підручникі ...

Процес доставлення в школи підручників, надрукованих за донорські кошти, дещо ускладнений
22 вересня 2023 18:02

PISA: в Україні немає вимог до оцінювання креативн ...

Вітчизняна система освіти не приділяє достатньої уваги оцінюванню креативності учнів
22 вересня 2023 14:07

Учасники сертифікації отримали результати ЗНО

Учителі, які проходили ЗНО, можуть завантажити картку результатів та сканкопії своїх бланків відповідей
22 вересня 2023 12:45

Науковців запрошують на форум рад молодих учених

Учасники зможуть обговорити можливості впровадження та масштабування розробок молодих учених
22 вересня 2023 11:34

МОН підтримує відсторонення нещеплених дітей від з ...

Міносвіти підтримує заходи з відсторонення від очного навчання дітей, які не щеплені від кору
21 вересня 2023 16:06

Хто на сайті

Всього на сайті: 1
Гостей: 0
Користувачів: - отсутствуют
Роботи: crawl Bot

20-ка відвідувачів: admin, Alla

Опитування

Оцініть наш сайт

Добре
Задовільно
Жахливо

Популярне

  «    Вересень 2023    »
  ПнВтСрЧтПтСбНд
   123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  252627282930 

  Статистика