ПЛАН роботи

Автор: admin 7-04-2017, 20:28

ПОГОДЖУЮ

Методист районного методичного кабінету

відділу освіти Володарської РДА

 

_________________С.С.Василенко

 


ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач районного методичного кабінету

Відділу освіти Володарської РДА

 

_________________ А.М.Гончарук

 


ПЛАН

роботи районного методичного об’єднання вчителів

фізичної культури та захисту Вітчизни

на 2016/2017 навчальний рік

 

Голова РМО

Мокринська Лариса Федорівна

вчитель фізичної культури Володарської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2

імені В.П. Мельника

 

ВСТУП

Аналіз роботи районного методичного об’єднання за 2015/2016 навчальний рік і завдання на 2016/2016 навчальний рік

Закон України «Про загальну середню освіту» стверджує, що основною організаційною формою колективної методичної роботи в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів були й залишаються методичні об’єднання. Основними напрямами діяльності методичного об’єднання вчителів фізичної культури та захисту Вітчизни є: інформаційний супровід педагогічних працівників; консультування з проблем сучасного розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу з предметів, організація роботи з обдарованими учнями.

На виконання ст. 12,14, 19 Закону України «Про освіту», ст. 41, 42 «Про загальну середню освіту», Указу Президента України від 04.07.2005 № 1013/2005, «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», розпорядчих документів та комплексних програм розвитку освіти Міністерства освіти та науки України, департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, комунального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти», відділу освіти Володарської районної державної адміністрації, відповідно до наказу відділу освіти Володарської райдержадміністрації від «Про організацію методичної роботи в закладах освіти району у 2015/2016 навчальному році» районне методичне об’єднання вчителів фізичної культури працювало над вирішенням питань оптимізації навчально-виховного процесу, підвищення ефективності методичної роботи з педагогічними кадрами, вдосконалення її змісту, удосконалення професійної майстерності та розвитку творчої активності педагогів, впровадження в практику роботи досягнень науки, нових технологій, на основі діагностування педагогічної майстерності. Зосереджуючи увагу на вирішенні конкретної педагогічної проблеми можна значно підвищити ефективність і результативність навчально-виховного процесу. Саме тому районне методичне об’єднання, координуючи методичну роботу вчителівфізичної культури та захисту Вітчизни Володарськогорайону, працювало над науково-методичною темою «Формування ключових та предметних компетентностей учнів».

Районне методичне об’єднання вчителів протягом навчального року працювало згідно затвердженого плану. Основну увагу РМО вчителів фізичної культури та захисту Вітчизни зосередило на науково-методичному забезпечені навчально-виховного процесу, організаційно-методичному забезпеченні навчання. Окрім того, діяльність районного методичного об’єднання була спрямована на розвиток творчої активності педагогів, підвищення їх професіоналізму, компетенції, відповідальності за результати своєї праці.

На засіданнях методичного об’єднання розглядались, зокрема, такі питання:

-робота з Державним стандартом освіти;

-вивчення і реалізація основних положень нормативних документів про освіту;

-форми організації самостійної роботи учнів на уроках і поза школою;

-методика організації та проведення сучасного уроку й виховного заходу;

-вивчення складних розділів у викладанні фізичної культури та захисту Вітчизни;

-методи стимулювання навчальної діяльності учнів;

-оптимальні методи й прийоми здійснення моніторингових досліджень;

-робота з обдарованими дітьми;

-організація семінарів по вивченню досвіду роботи в поєднанні з практичними демонстраціями;

-олімпійська освіта;

-створення належної психологічної атмосфери на уроці;

-здоров’язберігаючі технології у навчально-виховному процесі;

-вивчення і ознайомлення з новинками методичної літератури.

В квітні 2016 року на базі Володарської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 відбувся семінар-практикум для вчителів фізичної культури Володарського району «Удосконалення фахової компетентності вчителя фізичної культури на сучасному етапі».

 

Основні завдання на 2016/2017 навчальний рік:

·забезпечити засвоєння й використання найбільш раціональних методів і прийомів навчання та виховання школярів;

·постійно підвищувати рівень загально-дидактичної і методичної підготовки педагогів для організації та здійснення навчально – виховного процесу;

·проводити обмін досвідом успішної педагогічної діяльності;

·виявляти, пропагувати та здійснювати нові підходи до організації навчання й виховання;

·забезпечити постійне засвоєння сучасної педагогічної теорії та практики;

·створювати умови для самоосвіти вчителів і здійснювати керівництво творчою діяльністю педагогів.

·підготувати питання для проведення вивчення стану викладання фізичної культури та захисту Вітчизни в навчальних закладах;

·підвести підсумки вивчення, визначити позитивні та негативні моменти його проведення.


ІІ Відомості про членів РМО


№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові вчителя

Рік народження

Назва навчального закладу

Який навчальний заклад закінчив

Спеціальність за дипломом

Освіта

Загальний педагогічний стаж

Який ще предмет викладає

Кваліфікаційна

категорія, звання

Курсова перепідготовка

Рік останньої атестації

Основний, сумісник

1

Миронюк Віктор Іванович

1957

Володарська ЗОШ І – ІІІ ст. №1

Черкаський державний педагогічний інститут ім. 300-річчя возєднання України з Росією, 1985

фізичне виховання

Повна вища

 

37

 

Захист Вітчизни

 

Спеціаліст вищої категорії, старший учитель

2016

2016

осн

2

Скороход Наталія Анатоліївна

1959

Володарська ЗОШ І – ІІІ ст. №1

Ворошиловградський державний педагогічний інститут ім. Т.Г.Шевченка, 1980

фізичне виховання

Повна вища

 

36

 

-

 

Спеціаліст вищої категорії, старший учитель

2016

2016

осн

3

Мокринська Лариса Федорівна

1971

Володарська ЗОШ І – ІІІ ст. №2

Київський державний інститут фізичної культури, 1992

фізична культура і спорт

Повна вища

 

23

 

-

 

Спеціаліст вищої категорії, учитель-методист

2013

 

2013

осн

4

Мокринський Роман Володимирович

1967

Володарська ЗОШ І – ІІІ ст. №2

Київський державний інститут фізичної культури, 1991

фізична культура і спорт

Повна вища

 

25

-

 

Спеціаліст вищої категорії, старший учитель

2013

 

2013

осн

6

Клименко Сергій Миколайович

1982

Гайворонський НВК "ЗОШ І–ІІ ст.– ДНЗ”

Національний педагогічний університет ім. Драгоманова, 2006

фізичне виховання

Повна вища

10

-

Спеціаліст першої категорії

2014

2015

осн

7

Трохимець Володимир Станіславович

1960

Гор. Пустоварівська ЗОШ І – ІІІ ступенів

Вінницький державний педагогічний інститут ім. Островського, 1985

Фізичне виховання

Повна вища

 

24

 

Захист Вітчизни

Спеціаліст вищої категорії

2015

2015

 

осн

8

Горідько Алла Іванівна

 

1967

Завадівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ»

Черкаський державний педагогічний інститут ім. 300-річчя воз’єднання України з Росією, 1988

 

Фізичне виховання

Повна вища

 

23

 

-

Спеціаліст вищої категорії, учитель-методист

2012

2012

осн

9

Міщенко Олександр Миколайович

1993

Лобачівське НВО "ЗОШ І – ІІІ ст. – ДНЗ”

Національний університет фізичного виховання і спорту України, 2016

Спорт

Повна вища

-

 

 

Спеціаліст

 

 

осн

10

Музика Сергій Вікторович

1965

Пархомівський НВК "ЗОШ І–ІІІ ст. – ДНЗ”

Чернігівський державний педагогічний інститут ім. Шевченка, 1990

Початкове військове навчання, фіз. вих.

Повна вища

28

Захист Вітчизни

Спеціаліст вищої категорії, старший учитель

2012

2012

осн

11

Хорошунов Юрій Вікторович

1961

Рудосільський НВК "ЗОШ І– ІІІ ст. – ДНЗ”

Комунарський індустріальний технікум, 1980

Трудове навчання, креслення

Неповна вища

115

 

спеціаліст

2013

2013

осн

12

Гетьман Валерій Вікторович

1961

Тадіївський НВК "ЗОШ І – ІІ ст. – дитячий садок”

Камянець-Подільський державний педагогічний інститут ім. Затонського, 1984

фізична культура

Повна вища

 

27

 

 

 

 

Спеціаліст вищої категорії

2012

2012

осн

13

Заєць Віктор Володимирович

1967

Березнянський НВК "ЗОШ І – ІІ ст. – дитячий садок”

Вінницький державний педагогічний інститут ім. Островського, 1994

Допризовна і фізична підготовка

Повна вища

22

 

Спеціаліст вищої категорії

2016

2016

осн

14

Сироветник Олександр Васильович

1985

Матвіїський НВК "ЗОШ І – ІІ ст. – ДНЗ”

Педагогічне училище Київського педагогічного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, 2004

Початкове навчання

Неповна вища

10

 

 

спеціаліст

2015

2016

осн

15

Зоренко Руслан Вікторович

1974

Косівське НВО "ЗОШ І – ІІ ст. – ДНЗ”

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури, 1996

фізична культура

Повна вища

 

19

 

 

 

Спеціаліст першої категорії

2012

2013

осн

16

Невінська Алла Анатоліївна

1970

Логвинське НВО "ЗОШ І – ІІ ст. – ДНЗ”

Київський державний педагогічний інститут ім. Драгоманова, 1993

Педагогіка та мет.вих. роботи, фізична культура

Повна вища

 

26

 

 

 

Спеціаліст вищої категорії, учитель-методит

2013

2013

осн

17

Смітюх Євгеній Миколайович

1975

Мармуліївське НВО "ЗОШ І– ІІ ст. – ДНЗ”

Вінницький державний педагогічний інститут ім. Коцюбинського, 2001

фізичне виховання

Повна вища

 

23

 

 

 

Спеціаліст вищої категорії

2011

2012

осн

18

Острінська Оксана Степанівна

 

1981

Рогізнянське НВО "ЗОШ І–ІІ ст. – ДНЗ”

Дніпродзержинський коледж фізичного виховання, 19

Фізичне виховання

Неповна вища

5

 

спеціаліст

-

-

осн

19

Ототюк Валентина Миколаївна

1976

Рубченківське НВО "ЗОШ І –ІІ ст.– ДНЗ”

Івано-Франківський коледж фізичного виховання, 2000

фізичне виховання

Неповна вища

17

 

 

 

спеціаліст

2013

2013

осн

20

Горідько Сергій Миколайович

1963

Тарганський НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів – дитячий садок»

Черкаський державний педагогічний інститут ім. 300-річчя воз’єднання України з Росією, 1988

Фізичне виховання

Повна вища

6

 

Спеціаліст першої категорії

2013

2013

осн


ІІІ Форми підвищення кваліфікації

вчителів і організація самоосвітньої роботи

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Примітка

1 .

Проходження курсової перепідготовки вчителів

Згідно графіка

Вчителі РМО

 

2.

Заслухати та обговорити звіт вчителів про курсову перепідготовку

На 2-3 засіданнях РМО

Вчителі РМО

 

3.

Організувати постійно діючі консультації для вчителів фізичної культури і захисту Вітчизни, які під час вивчення стану викладання показали недостатній методичний та фаховий рівень

Протягом року

Вчителі вищої категорії

 

4.

Заслухати та обговорити звіт вчителів по самоосвіті

На 3 засіданні РМО

Вчителі, що атестуються

 

5.

Сприяти участі вчителів у ярмарку педагогічних технологій

Протягом року

Вчителі РМО

 

\

IV. Вивчення, узагальнення і впровадження передового

педагогічного досвіду

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Примітка

1 .

Рекомендувати вчителям фізичної культури і захисту Вітчизни у своїй навчально -виховній діяльності постійно впроваджувати елементи передового педагогічного досвіду кращих вчителів Київщини

Постійно

Вчителі РМО

 

2.

Використовувати Інтернет ресурси для ознайомлення з ППД вчителів України

Постійно

Вчителі РМО

 

3.

Поширювати ефективні форми методичної роботи: відвідування навчальних занять і позакласних заходів, проведення творчих звітів, колегіальну взаємодопомогу в роботі

Протягом року

Вчителі РМО

 

4.

Досвід роботи вчителів району, що атестуються презентувати на засіданнях методичних об’єднань

На 3 засіданні РМО

Вчителі, що атестуються

 

5.

Використовувати можливості Інтернет ресурсу для поширення досвіду вчителів Володарського району (створити на сайті районного методичного кабінету сторінку «Фізична культура»,на якій розміщувати публікації на сторінках друкованих ЗМІ та Інтернет – журналів, опис ППД, напрацювання вчителів фізичної культури)

 

 

 

 

 

 

 

 

V Тематика засідань методичного об’єднання

 

 

І засідання серпень 26/08

 

Тема: Основні напрямки роботи РМО в новому навчальному році (на базі Володарської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 ім. В.П. Мельника)

 

з/п

Зміст

Відповідальні

1.

Про підсумки роботи вчителів фізичної культури та захисту Вітчизни за 2015/2016 навчальний рік та завдання на 2016/2017 навчальний рік.

 

Затвердження плану роботи РМО та плану спортивно-масових заходів на 2016/2017 навчальний рік.

 

Мокринська Л.Ф.- керівник РМО вчителів фізичної культури,

вчитель фізичної культури

Володарської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 ім. В.П. Мельника, Ганжалавий І.І, директор Володарської РДЮСШ

2.

Особливості організації навчально-виховного процесу на засадах компетентнісного підходу в 2016/2017 навчальному році з предметів спортивно-оздоровчого та військово-патріотичного змісту (фізичної культури та захисту Вітчизни).

 

Мокринська Л.Ф., голова РМО вчителів фізичної культури та захисту Вітчизни

3.

Моделювання елементів навчальних занять із використанням засобів ІКТ.

 

Хорошунов Ю.В., вчитель фізичної культури

Рудосільського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ»

4.

Нестандартне обладнання на уроках фізичної культури.

 

Заєць В.В., вчитель фізичної культури Березнянського НВК «ЗОШ І-ІІ ст.-Д/С»

Горідько С.М, вчитель фізичної культури Тарганського НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів – дитячий садок»

 

ІІ засідання грудень 22/12

 

Тема:Активізація діяльності учнів на уроках фізичної культури та захисту Вітчизни (на базі Володарської районної ДЮСШ)

 

з/п

Зміст

Відповідальні

1.

Про Концепцію Нової української школи.

Василенко С.С., методист РМК

1.

Ефективні форми самоосвітньої діяльності учнів та вчителів

Мокринська Л.Ф., голова РМО вчителів фізичної культури та захисту Вітчизни

2.

Методичні матеріали (дидактичне забезпечення, картки, завдання для самостійної роботи та ін.) щодо організації та проведення занять фізичною культурою з учнями, віднесеними за станом здоров’я до спеціальної медичної групи.

 

Скороход Н.А., вчитель фізичної культури Володарської ЗОШ І-ІІІ ст.№1

3.

Розвиток творчих здібностей учнів в інноваційних умовах

Мокринський Р.В. вчитель фізичної культури

Володарської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 ім. В.П.Мельника,

 

 

4.

Круглий стіл на тему: «Виховання інтересу до предметів»

Всі члени МО

 

 

ІІІ засідання січень 26/01

 

Тема: Удосконалення фахової компетенції вчителя (на базі Мармуліївського НВО «ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ»)

 

1.

Про національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року

Мокринська Л.Ф. голова РМО вчителів фізичної культури та захисту Вітчизни

2.

Відкритий урок фізичної культури у 9 класі, модуль « Волейбол».

 

Смітюх Є.М. вчитель фізичної культури Мармуліївського НВО «ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ»

3.

Аналіз проведеного уроку.

Мокринська Л.Ф., всі члени РМО

4.

Методичні рекомендації щодо проведення підготовчої частини уроку з фізичної культури

 

Невінська А.А., вчитель фізичної культури Логвинського НВО «ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ»

 

 

ІV засідання березень 29/03

 

Тема:Шляхи підвищення ефективності навчально-виховного процесу в сучасній школі (на базі Пархомівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ»)

 

1.

Презентація фізкультурно-оздоровчої роботи Пархомівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ»

Невінчана В.В, директор школи

2.

 

Відкритий урок з фізичної культури у 6 класі , модуль «Футбол».

Музика С.В., вчитель фізичної культури Пархомівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ»

 

3.

Аналіз проведеного уроку

Мокринська Л.Ф., всі члени РМО

4.

Методичні рекомендації щодо проведення основної частини уроку з фізичної культури

 

Горідько А.І, вчитель фізичної культури Завадівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ»

 

V засідання травень 18/05

 

Тема: Підведення підсумків роботи МО за 2016-2017 н.р. (на базі Володарської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 ім. В.П.Мельника)

 

1.

Підведення підсумків участі учнів ЗНЗ у районних та обласних змаганнях, конкурсах. Шляхи підвищення результативності

Василенко С.С.

2.

Аналіз фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи за 2016-2017 н. р.

Ганжалавий І.І.

 

3.

Виконання плану роботи МО за 2016/2017 н. р.

Мокринська Л.Ф.

4.

Обмін думками та пропозиції щодо складання плану роботи на наступний навчальний рік

Всі члени МО

 

шаблоны для dleскачать фильмы

Коментарі до статті:

Шановний відвідувач, Ви зашли на сайт як незареєстрований користувач
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або зайти на сайт під своїм логіном

Зареєструватись

Новини osvita.ua

Підсумки тижня в освіті: головні події

Пропонуємо перелік найбільш значних подій тижня, що відбулися в українській освіті
12 серпня 2022 19:14

У Києві відмовилися від російської мови у школах

Освітніми програмами шкіл міста не передбачається викладання предметів російською
12 серпня 2022 17:28

Молоді педагоги мають право на грошову допомогу

Випускникам вишів, які уклали договір про роботу на посадах педпрацівників, передбачена допомога
12 серпня 2022 15:09

Підлітків запрошують на фахові психологічні консул ...

В Україні запрацювала платформа психологічної підтримки для підлітків від UNFPA
12 серпня 2022 13:18

Стартувала реєстрація для участі у спеціальній сес ...

Зареєструватись можуть вступники, які не змогли зробити цього в основний і додатковий періоди
12 серпня 2022 12:49

Учасники додаткової сесії НМТ отримали запрошення

У запрошеннях зазначено дату, час (за київським часом) і адресу проведення мультитесту
12 серпня 2022 12:26

Хто на сайті

Всього на сайті: 1
Гостей: 0
Користувачів: - отсутствуют
Роботи: crawl Bot

20-ка відвідувачів: admin, Alla

Опитування

Оцініть наш сайт

Добре
Задовільно
Жахливо

Популярне

  «    Серпень 2022    »
  ПнВтСрЧтПтСбНд
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

  Статистика