» » Проект розвитку психологічної служби

Проект розвитку психологічної служби

Автор: admin 30-10-2010, 21:14
Проект розвитку психологічної служби системи освіти Володарщини на період до 2012 року.

Актуальність психологічного супроводу навчально-виховного процесу зумовлена сучасним українським суспільством, відповідними стратегічними змінами розвитку освіти України та загальносвітовими тенденціями.
Однією з найбільш значних віх у розвитку освіти за останнє десятиліття стало створення психологічної служби і народження нових професій – практичного та соціального педагога. Забезпечуючи психологічну складову організації освітнього середовища, працівники психологічної служби системи освіти повинні забезпечити умови, які б сприяли розвиткові індивідуальності кожної дитини, збереженню її здоров’я формуванню у неї готовності до самостійного життя в суспільстві після завершення навчання.
Практичний психолог і соціальний педагог є головними ланками системи соціального і психологічного забезпечення на рівні навчального закладу і долучені до вирішення основних завдань цієї системи.
Основною метою діяльності психологічної служби освіти є підвищення якості і забезпечення доступності послуг у сфері практичної психології і соціальної роботи, спрямованих на збереження і укріплення здоров’я, підвищення адаптивних можливостей, створення умов для повноцінного і гармонійного розвитку всіх учасників навчально-виховного процесу, посилення розвивального і виховного компонентів системи освіти.
Важливим завданням діяльності психологічної служби є забезпечення супроводу дітей з особливими освітніми потребами, захист психічного і соціального здоров’я дитини на всіх рівнях навчання.
Питання забезпечення високої якості освіти безпосередньо пов’язане з такими категоріями як розвиток, самореалізація, самоповага, здоров’я, адаптивність, самооцінка. Врахування визначених понять в ході реалізації навчального процесу системи освіти України до європейських стандартів.
Проект розвитку психологічної служби освіти Володарщини на період до 2012 року орієнтований на посилення ролі значимості психологічної складової освітнього процесу, підвищення ефективності діяльності соціальних педагогів, психологів, спеціалістів психолого-медико-педагогічних консультацій.
Проект визначає засади і напрямки розвитку психологічної служби системи освіти через реалізацію низки практичних заходів і є логічним продовженням Київської обласної програми розвитку психологічної служби до 2008 року.

Мета проекту: полягає у підвищенні ефективності надання психологічних і соціальних послуг спеціалістами служби, розширенні мережі центрів практичної психології і соціальної роботи міського, районного рівня, збільшення кількості практичних психологів і соціальних педагогів у навчальних закладах як ключових спеціалістів забезпечення адаптивного і комфортного освітнього простору.

Завдання проекту:
• створення психолого-педагогічних умов для повноцінної реалізації особистісного, індивідуального і фізичного потенціалу учнів на основі сучасних досягнень вітчизняної і світової психологічної науки;
• підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу: учнів, студентів, педагогічних працівників, батьків, представників громадськості;
• реалізація практичних заходів, спрямованих на розбудову психологічної служби у сільських школах та школах з малою наповнюваністю, системі професійно-технічної освіти школі, закладах освіти нового типу, інтернатах, інших типах навчальних закладів;
• розробка інноваційних форм і методів роботи щодо подолання негативних явищ в учнівському середовищі: проявів насильства, агресивності, девіантної і делінквентної поведінки;
• розробка та запровадження інноваційних моделей діяльності психологічної служби і психолого-медико-педагогічних консультацій, оновлення на цій основі нормативно-правової бази, яка регулює діяльність працівників служби;
• підвищення фахового рівня підготовки студентів вищих навчальних закладів зі спеціальностей «Практична психологія» і «Соціальна робота», вдосконалення організації і змісту підвищення кваліфікації спеціалістів психологічної служби і психолого-медико-педагогічних консультацій;
• моніторинг та оцінка ефективності діяльності усіх ланок психологічної служби.

Пріоритети проекту: побудова освітнього простору на основі принципу гуманізму; розробка розвиваючих, корекційних програм навчання;


План дій та очікувані результати

№ з/п Завдання Шляхи реалізації Термін виконання Виконавець
1. Ввести посади практичних психологів і соціальних педагогів у навчальні заклади згідно з нормативами їхньої чисельності
Підготувати розпорядчі документи До 2009 р. Відділ освіти райдержадміністрації
2. Підвищувати кваліфікацію працівників психологічної служби на основі багатовимірної поліфункціональної моделі
Здійснити підвищення кваліфікації працівників служби відповідно до нових програм До 2012 р. Районний методичний кабінет відділу освіти
3. Забезпечити практичним психологам і соціальним педагогам навчальних закладів належні умови праці
Виділення окремих кабінетів з відповідним обладнанням та навчально-методичним забезпеченням 2009 р. Відділ освіти райдержадміністрації
4. Забезпечити кабінети практичних психологів і соціальних педагогів комп’ютерною технікою та ліцензованими програмами, комплексної комп’ютерної діагностики особистості
Підготувати розпорядчі документи 2009 р. Відділ освіти райдержадміністрації
5. Забезпечити проходження усіх працівників психологічної служби проблемно-тематичних курсів «Використання комп’ютерних технологій у роботі практичного психолога, соціального педагога»
Ознайомити працівників служби з порядком процедури і вимогами до атестації 2010 р. Відділ освіти райдержадміністрації
6. Запровадити системне проведення соціально-педагогічних та психологічних досліджень щодо актуальних питань розвитку учнів на різних вікових етапах та виявлення найбільш болючих проблем навчання і виховання
Оголошення конкурсу на кращі соціально-психологічні розробки фахівців служби До 2012 р. Відділ освіти райдержадміністрації, районний методичний кабінет відділу освіти
7. Оптимізувати участь фахівців психологічної служби у реалізації районних програм «Вчитель», «Обдарована дитина»
Оголошення конкурсу на кращі соціально-психологічні розробки фахівців служби До 2012 р. Відділ освіти райдержадміністрації, районний методичний кабінет відділу освіти
8. Проводити систематичну роботу та надавати цільову науково-методичну роботу викладачам та слухачам «Університету майбутнього вчителя» Розробка програм і типових моделей 2012 р. Відділ освіти райдержадміністрації, районний методичний кабінет відділу освіти
9. Створити соціально-психологічні та організаційно-педагогічні умови рівного доступу до здобуття якісної освіти дітей з особливими потребами Розробити і запровадити у практику модель і методики здійснення колекційної роботи з дітьми, які неготові до навчання в школі До 2010 р. Відділ освіти райдержадміністрації
10. Створити мережу районної психолого-медико-педагогічної консультації та організувати її роботу
Підготувати розпорядчі документи 2009 р. Відділ освіти райдержадміністрації
11. Створити районну базу даних дітей з особливими освітніми потребами, соціально незахищених категорій дітей, які не перебувають у закладах освіти, та учнів, які навчаються за індивідуальною формою навчання
Запровадити у практику психодіагностичний комплекс для визначення готовності дітей до навчання у школі До 2012 р. Відділ освіти райдержадміністрації
12. Створити соціально-медико-психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами
Організація класів (груп) інтенсивної педагогічної корекції в школах та дошкільних навчальних закладах До 2012 р. Відділ освіти райдержадміністрації
13. Розробити комплексну систему соціально-психологічної підтримки школярів із девіантною поведінкою
Організувати залучення спеціалістів служби до роботи з дітьми з девіантною поведінкою 2010р. Відділ освіти райдержадміністрації
14. Забезпечити належну роботу логопедичного пункту та забезпечити їх навчально-дидактичними та корекційними засобами
Організація класів (груп) інтенсивної педагогічної корекції в школах та дошкільних навчальних закладах До 2012 р. Відділ освіти райдержадміністрації
15. Здійснювати соціально-педагогічний патронаж сімей, у яких виховуються діти з особливостями психофізичного розвитку
Навчально-методичне і організаційне забезпечення діяльності соціального педагога навчального закладу До 2012 р. Відділ освіти, відділ у справах сім’ї та молоді, служба у справах неповнолітніх райдержадміністрації, центр соціальних служб для молоді
16. Створити умови для залучення дітей з особливими освітніми потребами до навчання в гуртках, творчих об’єднаннях позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів
Організація класів (груп) інтенсивної педагогічної корекції в школах та дошкільних навчальних закладах До 2012 р. Відділ освіти райдержадміністрації
17. Забезпечити районну психолого-медико-педагогічну консультацію комп’ютерною технікою, дидактичними та методичними засобами з метою здійснення діагностичної та корекційно-розвивальної роботи
Підготувати розпорядчі документи До 2012 р. Відділ освіти райдержадміністрації
18. Забезпечити отримання дошкільної освіти дітьми з обмеженими можливостями шляхом соціально-педагогічного патронату сімей
Навчально-методичне і організаційне забезпечення діяльності соціального педагога навчального закладу До 2012 р. Відділ освіти райдержадміністрації, керівники навчальних закладів
19. Розробити методики щодо забезпечення психологічного супроводу випускників загальноосвітніх навчальних закладів під час незалежного зовнішнього оцінювання
Здійснювати заходи з профілактики порушень соціально-психологічної адаптації учнівської молоді до гострого і хронічного стресу 2009р. Відділ освіти райдержадміністрації, практичні психологи, соціальні педагоги закладів освіти
20. Розробити методики і технології психологічного супроводу до профільного навчання Ознайомити з комплексною моделлю професійної орієнтації і консультації учнівської молоді 2009-2012 р.р. Відділ освіти райдержадміністрації, практичні психологи, соціальні педагоги закладів освіти
21. Організувати проведення з учнями соціально-педагогічних, психологічних та валеологічних групових тренінгів з метою соціалізації особистості Розробити структуру та авторські програми з метою соціалізації особистості До 2012 р. Практичні психологи, соціальні педагоги закладів освіти
22. Забезпечити психологічний супровід навчально-виховного процесу та соціально-педагогічний патронаж у навчальних закладах освіти Організувати збір й розробку новітніх технологій психолого-педагогічного забезпечення навчально-виховного процесу Постійно Практичні психологи, соціальні педагоги закладів освіти

Очікувані результати:

спрямування діяльності працівників психологічної служби на неконфліктну адаптацію учасників навчально-виховного процесу до суспільних змін, збереження їх психосоматичного здоров’я, соціально-педагогічний патронаж та психологічний супровід дітей вразливих категорій(діти-сироти, діти-інваліди, діти з особливостями психофізичного розвитку).шаблоны для dleскачать фильмы

Коментарі до статті:

Шановний відвідувач, Ви зашли на сайт як незареєстрований користувач
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або зайти на сайт під своїм логіном

Зареєструватись

Новини osvita.ua

В Україні відзначають День працівника освіти

У першу неділю жовтня в Україні традиційно відзначають День працівників освіти
2 жовтня 2022 14:42

Підсумки тижня в освіті: головні події

Пропонуємо перелік найбільш значних подій тижня, що відбулися в українській освіті
30 вересня 2022 19:10

Л. Гриневич: освітяни мають вистояти на своєму фро ...

У часи війни українські вчителі та викладачі опинилися на власному освітньому фронті
30 вересня 2022 18:31

У дитсадках дозволили денний сон заміняти відпочин ...

В умовах воєнного стану денний сон у дитсадках допускається заміняти денним відпочинком
30 вересня 2022 13:36

В Україні визначили тривалість онлайн-уроків для ш ...

Унормовано безперервну тривалість навчальних онлайн-занять протягом дня у синхронному форматі
30 вересня 2022 12:49

У Києві планують посилити безпеку в школах

Столичною владою ухвалено рішення про посилення безпеки в освітніх закладах Києва
29 вересня 2022 17:47

Хто на сайті

Всього на сайті: 2
Гостей: 0
Користувачів: - отсутствуют
Роботи: crawl Bot, Yandex Bot

20-ка відвідувачів: admin, Alla

Опитування

Оцініть наш сайт

Добре
Задовільно
Жахливо

Популярне

  «    Жовтень 2022    »
  ПнВтСрЧтПтСбНд
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

  Статистика