» » » План роботи логопедичного пункту на 2016/2017 н.р.

План роботи логопедичного пункту на 2016/2017 н.р.

Автор: admin 28-10-2016, 12:14

Вступ

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про логопедичні пункти системи освіти» від 13.05.1993 р. №135, основним завданням логопедичного пункту є усунення різних порушень усного та писемного мовлення, запобігання різних відхилень мовного розвитку учнів, пропаганда логопедичних знань серед педагогів та батьків.

Виходячи із завдань з 01 вересня по 30 вересня 2015 року було проведено обстеження дітей загальноосвітніх закладів району.

У 2015-2016 н.р. було виявлено 96 учнів а саме:

Молодший шкільний вік – 83 учня

Старший дошкільний вік – 13 дітей.

На логопедичний пункт було зараховано 41 дитину.

Відомості про дітей, зарахованих до логопедичного пункту, занотовано у мовленнєві картки.

З дітьми, що мають мовленнєві порушення, проводились корекційно-розвиткові заняття.

Заняття з дітьми, які зараховані до логопедичного пункту проводились у вільний від уроків час. На логопедичному пункті було скомплектовано такі групи дітей: з відхиленнями фонетичного і лексико-граматичного розвитку, з вадами вимови окремих фонем, із загальним недорозвиненням мовлення ІІІ рівня.

По можливості до груп добиралися діти з однорідними порушеннями й однакового віку. Заняття з кожною групою дітей на логопедичному пункті проводились 2 рази на тиждень і відмічались у журналі обліку відвідування.

На кожну групу вчитель-логопед складала перспективні плани колекційної роботи.

З учнями у яких наявні порушення будови артикуляційного апарату, проводились індивідуальні заняття. Для дітей, в яких є певні труднощі щодо постановки звуків запрошувались на заняття батьки, щоб у домашніх умовах проводилось закріплення вивченого на занятті.

У роботі з учнями-логопатами використовувалися вправи на розвиток фонетичного, фонематичного, лексичного та граматичного сприймання і відтворення. Одночасно тренували пам'ять, стійкість та переключуваність уваги, спостережливість, абстрактне мислення, уяву. На кожному занятті з учнями проводиться робота над збагаченням словника та над розвитком зв’язного мовлення. Навчальний матеріал (слова, тексти, малюнки тощо), що використовується для виправлення мовлення, відповідає навчально-корекційним завданням, вікові, й рівню загальноосвітньої підготовки дітей. Періодичні записи про хід колекційного впливу (основні етапи ходу роботи) занотовуються в мовленнєвих картках учнів.

З учнями із шкіл району проводилась індивідуальна робота згідно графіку роботи логопедичного пункту. Здійснювались зустрічі з батьками, надавались консультації батькам, які занотовувались у журналі обліку консультацій. Класним керівникам надавались методичні рекомендації щодо подолання вад мовлення. Вчитель-логопед систематично виступала на батьківських зборах, брала участь у районних семінарах та у семінарах,майстер-класах при КВНЗ КОР «Академії неперервної освіти».

Вчитель-логопед провела бесіди з вчителями початкових класів на теми: «Індивідуальні особливості мовлення учнів», «Динаміка розвитку вимови звуків».

Здійснювався зв'язок з вчителем-логопедом ДНЗ «Пізнайко». Вчитель-логопед співпрацював з лікарями районної лікарні, із психологами району.

Виходячи з аналізу своєї роботи вчитель-логопед ставить пріоритетними завдання на новий 2016-2017 навчальний рік такі питання:

 

Вересень

№ з/п

Основні напрями роботи

Зміст роботи

Термін виконання

Примітки

1

Діагностична робота (виявлення та обстеження дітей)

Обстеження учнів шкіл району на предмет виявлення розладів мовлення та письма

01.09. - 26.09. 2016

 

2

Консультативна робота

Зустрічі з батьками дітей – логопатів, виявлення природи дефекту мовлення, заповнення індивідуальних карток.

27.09 - 30.09. 2016

 

3

Дефектологічна просвіта (з учителями початкових класів, практичними психологами.)

Дислалія, її види, причини появи та необхідність усунення в молодшому шкільному віці – виступ перед вчителями початкових класів.

Протягом місяця

 

4

Робота над поповненням матеріальної бази кабінету

Виготовлення звукової лінійки для індивідуальної роботи.

Протягом місяця

 

5

Методична робота

Скласти конспекти логопедичних занять з теми:« Свистячі звуки З – ДЗ ».

Протягом місяця

 

6

Підвищення кваліфікаційного рівня

Участь у роботі обласного метод. об´єднання вчителів – логопедів.

За графіком КВНЗ КОР «Академії неперервної освіти»

 

7

Робота з батьками

Бесіда на тему: «Дислалія, її види, причини появи та необхідність усунення в молодшому шкільному віці».

Постійно

 

 

 

 

Жовтень

 

№ з/п

Основні напрями роботи

Зміст роботи

Термін виконання

Примітки

1

Консультативна робота

Консультації для батьків, що звертаються до логопупкту.

Постійно

 

2

Індивідуально-корекційна робота

Проведення корекційних занять згідно розкладу і плану.

Протягом року

 

3

Дефектологічна просвіта (з учителями початкових класів, практичними психологами.)

Надавати консультації вчителям, практичним психологам.

Протягом року

 

4

Робота над поповненням матеріальної бази кабінету

Систематизувати використання фізкультхвилинок на звуки.

Протягом місяця

 

5

Методична робота

Скласти конспекти логопедичних занять з теми: « Свистячі звуки Ц – Ц´ ».

 

Протягом місяця

 

6

Підвищення кваліфікаційного рівня

Брати участь у вебінарах «Робота з дітьми з особливими потребами»

 

Протягом місяця

 

7

Робота з батьками

Бесіда: «Міжзубна вимова – це не просто косметична вада».

Протягом місяця

 

 

 

 

Листопад

 

№ з/п

Основні напрями роботи

Зміст роботи

Термін виконання

Примітки

1.

Консультативна робота

Консультація для батьків

За зверненням

 

2

Індивідуально-корекційна робота

Проведення корекційних занять згідно розкладу і плану.

Протягом року

 

3

Дефектологічна просвіта (з учителями початкових класів, практичними психологами.)

Доповідь: «Дислалія, її види, причини появи та необхідність усунення в молодшому шкільному віці» - для вихователів початкових класів.

 

Протягом місяця

 

4

Робота над поповненням матеріальної бази кабінету

Виготовити інформаційний куточок для батьків

Протягом місяця

 

5

Методична робота

Скласти конспекти логопедичних занять з теми: « Свистячі звуки С – Ц ».

Протягом місяця

 

6

Підвищення кваліфікаційного рівня

«Дослідження проблеми дитячого аутизму»

Протягом місяця

 

7

Робота з батьками

Бесіда на тему: «Вчити мови – значить будити думку».

 

Протягом місяця

 

 

Грудень

 

№ з/п

Основні напрями роботи

Зміст роботи

Термін виконання

Примітки

1.

Консультативна робота

Проведення консультацій для батьків

За зверненням

 

2

Індивідуально-корекційна робота

Проведення корекційних занять згідно розкладу і плану.

Протягом року

 

3

Дефектологічна просвіта (з учителями початкових класів, практичними психологами.)

Надавати консультації вчителям, практичним психологам.

Протягом року

 

4

Робота над поповненням матеріальної бази кабінету

Виготовити інформаційну папку на тему: «Міжзубна вимова звуків».

 

Протягом місяця

 

5

Методична робота

Скласти конспекти логопедичних занять з теми:« Свистячі звуки Ц – ДЗ ».

 

Протягом місяця

 

6

Підвищення кваліфікаційного рівня

«Дослідження проблеми дитячого аутизму»

Протягом місяця

 

7

Робота з батьками

Доповідь: «Взаємозв´язок логопеда, вчителя, батьків».

 

Протягом місяця

 

 

Cічень

 

№ з/п

Основні напрями роботи

Зміст роботи

Термін виконання

Примітки

1.

Консультативна робота

Консультація для батьків

За зверненням

 

2

Індивідуально - корекційна робота

Проведення корекційних занять згідно розкладу і плану.

Протягом року

 

3

Дефектологічна просвіта (з учителями початкових класів, практичними психологами.)

Доповідь «Взаємозв´язок логопеда, вчителя і батьків» - для вчителів, вихователів початкових класів.

Протягом місяця.

 

4

Робота над поповненням матеріальної бази кабінету

Виготовити дидактичну папку: «Швидкомовки знаємо».

 

Протягом місяця

 

5

Методична робота

Скласти конспекти логопедичних занять з теми: « Свистячі звуки С - С´».

 

Протягом місяця

 

6

Підвищення кваліфікаційного рівня

Опрацювати літературу на тему: « Пальчикова гімнастика на логопедичних заняттях ».

 

Протягом місяця

 

7

Робота з батьками

Бесіда на тему: «Роль і місце батьків при виконанні дитиною корекційних завдань».

Протягом місяця

 

 

Лютий

 

№ з/п

Основні напрями роботи

Зміст роботи

Термін виконання

Примітки

1.

Консультативна робота

Консультація для батьків

За зверненням

 

2

Індивідуально-корекційна робота

Проведення корекційних занять згідно розкладу і плану.

Протягом року

 

3

Дефектологічна просвіта (з учителями початкових класів, практичними психологами.)

Надавати консультації вчителям, практичним психологам.

Протягом року

 

4

Робота над поповненням матеріальної бази кабінету

Виготовлення дидактичної папки «Народ скаже – як зав´яже» - українські народні приказки та прислів´я.

Протягом місяця

 

5

Методична робота

Скласти конспекти логопедичних занять з теми: « Свистячі звуки З - З´».

Протягом місяця

 

6

Підвищення кваліфікаційного рівня

Брати участь у семінарах, майстер-класах для вчителів - логопедів

За графіком КВНЗ КОР «Академії неперервної освіти»

 

7

Робота з батьками

Бесіда на тему: « Домашній режим для дитини – запорука успішного навчання у школі».

Протягом місяця

 

 

 

 

Березень

 

№ з/п

Основні напрями роботи

Зміст роботи

Термін виконання

Примітки

1.

Консультативна робота

Консультація для батьків

За зверненням

 

2

Індивідуально-корекційна робота

Проведення корекційних занять згідно розкладу і плану.

Протягом року

 

3

Дефектологічна просвіта (з учителями початкових класів, практичними психологами.)

Доповідь « Ліворука дитина в школі і дома ».

Протягом місяця

 

4

Робота над поповненням матеріальної бази кабінету

Виготовити дидактичну гру «Звуковий килимок» .

Протягом місяця

 

5

Методична робота

Скласти конспекти логопедичних занять з теми: « Свистячі звуки С – З ».

Протягом місяця

 

6

Підвищення кваліфікаційного рівня фахівців

Брати участь у семінарах , майстер класах

За графіком КВНЗ КОР «Академії неперервної освіти»

 

7

Робота з батьками

Бесіда на тему: « Домашній режим для дитини – запорука успішного навчання у школі».

Протягом місяця

 

 

 

 

Квітень

 

№ з/п

Основні напрями роботи

Зміст роботи

Термін виконання

Примітки

1.

Консультативна робота

Консультація для батьків

За зверненням

 

2

Індивідуально-корекційна робота

Проведення корекційних занять згідно розкладу і плану.

Протягом року

 

3

Дефектологічна просвіта (з учителями початкових класів, практичними психологами.)

Надавати консультації вчителям, практичним психологам.

Протягом року

 

4

Робота над поповненням матеріальної бази кабінету

Виготовити дидактичну гру «Звуковий потяг» .

Протягом місяця

 

5

Методична робота

Скласти конспекти логопедичних занять з теми: « Свистячі звуки ДЗ – ДЗ´».

 

Протягом місяця

 

6

Підвищення кваліфікаційного рівня

Опрацювати тему « Рання діагностика дітей із дислексією та дисграфією».

 

Протягом місяця

 

7

Робота з батьками

Бесіда на тему: «Ліворука дитина в школі і дома».

Протягом місяця

 

 

 

 

Травень – червень

№ з/п

Основні напрями роботи

Зміст роботи

Термін виконання

Примітки

1

Діагностична робота (виявлення та обстеження дітей)

Обстеження учнів шкіл району на предмет виявлення розладів мовлення та письма

01.05. - 30.05.2017

 

2

Консультативна робота

Зустрічі з батьками дітей – логопатів, з метою виявлення природи дефекту мовлення та пропаганди логопедичних знань.

Протягом року

 

3

Індивідуально-корекційна робота

Проведення корекційних занять згідно розкладу і плану.

Протягом року

 

4

Дефектологічна просвіта (з учителями початкових класів, практичними психологами.)

Проведення консультацій для вчителів "Про порядок оформлення учнів на психолого - медико -педагогічну консультацію "

Протягом року

 

5

Робота над поповненням матеріальної бази кабінету

Виготовити дидактичну гру «Читаємо оповідання» .

Протягом місяця

 

6

Методична робота

Скласти звіт про роботу логопункту за поточний рік.

Протягом місяця

 

7

Підвищення кваліфікаційного рівня

Брати участь у роботі районних методичних об´єднаннях

Протягом року

 

8

Робота з батьками

Бесіда на тему: «Умови формування у дітей навичок правильної звуковимови».

Протягом місяця

 

 

шаблоны для dleскачать фильмы

Коментарі до статті:

Шановний відвідувач, Ви зашли на сайт як незареєстрований користувач
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або зайти на сайт під своїм логіном

Зареєструватись

Новини osvita.ua

Підсумки тижня в освіті: головні події

Пропонуємо перелік найбільш значних подій тижня, що відбулися в українській освіті
27 травня 2022 18:56

Українські школи завершують навчальний рік

За словами міністра освіти і науки, завершення навчального року не схоже на попередні
27 травня 2022 17:29

Як готуватися до виконання НМТ з української мови

Якісно підготуватися до майбутнього тестування допоможе самостійне тренування
27 травня 2022 15:24

За період війни біженцями стали понад 750 тисяч уч ...

За кордон виїхали майже 672 тисячі учнів, ще 87 тисяч стали внутрішньо переміщеними особами
27 травня 2022 14:24

Окупанти планують виключити зі шкільної програми а ...

Окупанти проводять політику деградації системи освіти на території тимчасово окупованого Криму
27 травня 2022 12:08

Учителів запрошують на курс про здорове харчування ...

Онлайн-курс складається із 5 модулів і присвячений принципам збалансованого харчування
27 травня 2022 11:27

Хто на сайті

Всього на сайті: 1
Гостей: 0
Користувачів: - отсутствуют
Роботи: crawl Bot

20-ка відвідувачів: admin, Alla

Опитування

Оцініть наш сайт

Добре
Задовільно
Жахливо

Популярне

  «    Травень 2022    »
  ПнВтСрЧтПтСбНд
   1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

  Статистика